91. Ġejt quddiemek nitlob (As I kneel before you)

Pope John Paul with Our Lady

Ġejt quddiemek nitlob, b’qalbi kollha tama fik,
f’dan il-jum, tant sabiħ, imħabbti rrid nagħtik.

Rit: Ave Maria, Gratia plena.
Dominus tecum, Benedicta tu.

Ħarstek kollha ħlewwa, titfa’ fuqi d-dawl ħanin.
Omm ta’ Ġesù, ħu ħsiebi int, kun ommi tul is-snin. Rit:

Bħalek ħajti noffri, kulma għandi, kull ma jien.
Għallimni int, naqdi bil-ferħ, lil Kristu kullimkien. Rit:

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford