80. Marija, idħol għalina

m-mary-6

O Marija, meta inti nnutajt li l-miżżewġin f’Kana kienu mdejqa għax naqashom l-inbid – il-ferħ, l-imħabba, dak li jagħti t-tomgħa lill-ħajja – inti insistejt ma’ Ġesu’ biex jidħol għalihom: idħol għalina int ukoll illum, biex, fejn jonqos il-ferħ u l-imħabba, Ġesu’ Ibnek jibdlilna l-ilma – l-isforz ċkejken tagħna – fi nbid mill-ifjen.

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford