79. Talba għall-qdusija tal-familja mill-Papa Franġisku

christchild12b.jpg

Familja Mqaddsa ta’ Nażaret, ibdel il-familji tagħna fi mkejjen ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb, skejjel tassew tal-Evanġelju u knejjes żgħar tad-dar.

Familja Mqaddsa ta’ Nażaret, jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta’ vjolenza, ta’ għeluq u ta’ firda: jalla kull min qatt kien imweġġa’ jew skandalizzat, isib minnufih il-faraġ u l-fejqan.

Familja Mqaddsa ta’ Nażaret, jalla s-Sinodu tal-isqfijiet li jmiss jagħraf irawwem mill-ġdid f’kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-familja, u l-ġmiel tagħha fil-pjan ta’ Alla.

Ġesu’, Marija u Ġużeppi, isimgħu t-talb tagħna u aqilgħuh.

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford