58. Fjur tal-Karmelu (Flos Carmeli)

OLMC_Leonia

Fjur tal-Karmelu,
dielja bil-frott mgħobbija,
dija tas-sema,
xebba li waħdanija,
B’ġieħ t’omm tiftaħar.
Omm l-aktar ħelwa,
li ġmielek qatt ma ttabba’,
lill-Karmelitani
ħniena uri u mħabba,
kewkba tal-baħar.

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford