23. Omm qaddisa tal-kbir Alla

CaptureOmm qaddisa tal-kbir Alla,
taħt il-mant tiegħek nistkennu,
Tirruftax it-talb minn tagħna,
waqt li lilek aħna ntennu.

Fil-bżonn kbir li fih ninsabu,
bil-mant tiegħek int ħarisna.
Magħna kun dejjem pjetuża,
Verġni Mqaddsa u Glorjuża.

Omm qaddisa tal-kbir Alla,
taħt il-mant tiegħek nistkennu.
Tirruftax it-talb minn tagħna,
dak li lilek aħna ntennu.

Fil-bżonn kbir int ieqaf magħna,
mill-periklu int ħarisna,
bit-talb tiegħek int qaddisna,
Magħna kun dejjem pjetuża,
Verġni mqaddsa u glorjuża.

(Dawn huma verżjonijiet popolari ta’ talba antika bil-Latin magħrufa mill-ewwel vers: SUB TUUM PRAESIDIUM.)

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford