19. Sliem, bint il-Missier – Salve, filia Patris

Capture13

Sliem għalik, bint il-Missier. Sliem għalik, omm l-Iben ta’ Alla. Sliem għalik, għarusa singulari ta’ l-Ispirtu s-Santu. Marija, verġni, tassew li inti kbira. Għaliex ħwejjeġ kbar għamel miegħek dak li hu setgħani, u li ismu hu tal-biża’ u qaddis.

San Ġorġ Preca

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford