3.1.2.1 Il-Vera Devozzjoni hi interjuri (Para. 106)

Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hi interjuri, jiġifieri tiġi mill-moħħ u mill-qalb, mill-idea għolja li ffurmajna tal-kobor tagħha u mill-imħabba li għandna lejha. — San Alwiġi Maria De Montford

bf67d54b1f4b49c7dbb0a5f92376129a

 

106. Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hi interjuri, jiġifieri tiġi mill-moħħ u mill-qalb. Il-bidu tagħha hu r-rispett li għandna lejn il-Verġni Mbierka, mill-idea għolja li ffurmajna tal-kobor tagħha u mill-imħabba li għandna lejha.