5.4 Din id-Devozzjoni hija mezz eċċellenti biex nagħtu l-ikbar glorja lil Alla (Para. 151)

Din is-Sinjura u Omm twajba toqgħod hekk fil-qrib u preżenti mal-qaddejja fidili tagħha, biex iddawwalhom fid-dlam u d-dubji tagħhom, biex issaħħaħhom fil-mumenti tal-biża’ u biex twiżinhom fil-kumbattimenti u d-diffikultajiet tagħhom, illi tassew din it-triq verġinali li twassal għand Ġesu’ Kristu, hi meta nipparagunawha ma’ oħrajn, it-triq tal-ward u l-għasel. — San Alwiġi Maria De Montford

1528660_800529433297338_827512646_n

151. Ir-raba’ mottiv hu li din id-devozzjoni pprattikata fedelment hi mezz eċċellenti li tiggarantixxi li l-valur tal-opri tajba kollha tagħna jkun użat għall-akbar glorja t’Alla. Għalkemm aħna obbligati nagħmlu hekk, kważi ħadd ma jagħmel l-azzjonijiet tajba b’din l-intenzjoni nobbli, jew għax ma jafux fejn hi l-akbar glorja t’Alla, inkella għaliex huma indifferenti fuq dil-ħaġa. Imma l-Verġni Mbierka, li lilha tajna l-valur kollu, u l-merti tal-opri tajba tagħna, taf perfettament fejn tista’ tinsab l-akbar glorja t’Alla u f’kollox taħdem biss biex iġġib l-akbar glorja. Meta qaddej perfett ta’ din is-Sinjura twajba, li jkun ikkonsagra lilu nnifsu lilha, jista’ bil-kuraġġ igħid, li l-valur ta’ ħsibijietu, kliemu u l-azzjonijiet tiegħu qed jiġi wżat għall-akbar glorja t’Alla, għall-inqas, sakemm ma jirrevokax espressament din l-offerta li għamel. Jista’ jkun hemm xi ħaġa ta’ konsolazzjoni akbar għar-ruħ, li tħobb ‘l Alla b’imħabba pura u mneżżgħa minn kull ġibda lejha nfisha, u li iktar tfittex il-glorja u l-interessi t’Alla milli tfittex il-glorja u l-interessi tagħha?