43. Fi ħdan Ommu

sarto_pietaBħal fosdqa battala,
lumija magħsura,
il-ġisem bla ruħ,
fuq Ommu mitfugħ.

La l-folla ċaħditu,
u mal-ħatja sallbitu,
reġa’ għandha mill-ġdid,
reġa’ għandha għal ftit.

Fil-fjur taż-żgħożija,
mar b’rasu mimlija,
u llum hekk hu l-fdal,
ta’ kull idejal.

Imma hi li ħabbitu,
ma’ qalbha rassitu,
xtaqitu għal ftit,
ġo ġufha mill-ġdid.

Fis-skiet tal-hemm tagħha,
jinfired minn magħha,
il-ġisem għajjien,
jistenna l-qawmien.

U waqgħet id-dalma,
u waqgħet il-kalma,
imma hi baqgħet hem,
imbikkma bil-hemm.