71. Ħelwa Marija

VirginMary-FlowersoftheFairestĦelwa Marija, ismagħni ftit,
qegħda nitolbok u nistaqsik,
għaliex il-gwerer, it-tbatijiet,
id-dinja tagħna mimlija nkwiet?

Għaliex it-tfal fost l-imsejknin,
l-aktar li jbatu f’kull waqt f’kull ħin,
nuqqas ta’ ikel, abbużi kbar,
nitolbok tneħħi minn dan l-imrar!

O qalb ħanina, idħol għalina,
bħalm’għamel Ibnek sabiex jifdina.
Ipprovdi ‘l dawk li jbatu l-ġuħ,
filwaqt li trażżan lil dawk bla ruħ!

Tfal jiġġerrew kollha mċerċrin,
fil-bard tal-lejl għax imċaħħdin.
Marija, ismagħni, minn qalbi rrid,
miż-żejjed tiegħi, nibgħat xi ftit.

Kemm hawn tfal morda fl-isptarijiet,
qegħdin isofru maż-żminjiet.
Ħaddanhom miegħek, ressaqhom lejk,
ikunu waslu biex jiġu ħdejk.

Nixtieq li llejla qabel nistrieħ,
inwassal talba biex minnufih,
in-nies tad-dinja jifhmu ‘l xulxin,
u ma nibqgħux hekk mifrudin!