73. Talba lil Marija biex inkomplu nitqaddsu fir-Randan

Capture5

O Marija, int li ma tafx x’inhu dnub: għandek qalb kollha ħniena għall-midinbin, qalb iffurmata mill-Iben li inti stess ffurmajt f’ġufek, qalb li taf tħenn u taħfer, qalb li wasslitek tibqa’ wieqfa u mimlija mħabba waqt li Ibnek il-waħdieni kien qed jiġi mislub.

Nitolbuk Marija, biex filwaqt li nkomplu nintebħu bl-imħabba tiegħek ta’ Omm, f’dan ir-Randan inkomplu nħabirku biex inżommu ‘l bogħod minn kull tinġis tad-dnub, u b’hekk insiru nixbhu dejjem iktar lil Ibnek u ħuna l-kbir Ġesu’.