81. Talba lil Marija għall-Isqfijiet tagħna

Our Lady of Loreto

Verġni Marija, Omm ta’ Kristu Saċerdot, Inti tħobb b’mod speċjali lis-saċerdoti għax huma xbiha ħajja ta’ Ibnek il-Waħdani, Int kont tal-akbar għajnuna lil Ġesu’ tul ħajtek fuq din l-art u għadek tgħinu fis-Smewwiet: nitolbuk biex tieqaf Isqfijiet tagħna, agħtihom dak li għandhom bżonn fiż-żmien preżenti biex jgħarrfu jmexxuna u jqaddsuna.

Nitolbuk tgħinhom biex ikomplu jfissrulna l-Vanġelu ta’ Kristu, u jgħallmuna nsiru tabilħaqq ulied Alla.