34. Talba lis-Sinjura tagħna tas-Santissmu Sagrament

ingres_the_virgin_of_the_hostO Vergni Marija,
Sinjura tagħna tas-Santissmu Sagrament,
glorja tal-poplu t’Alla f’din l-art,
ferħ tal-Knisja u saħħa
tad-dinja, itlob għalina u qanqal
fil-qlub ta’ dawk kollha li
jemmnu fi Kristu Ibnek,
fidi sħiħa fl-Ewkaristija
Mqaddsa biex ilkoll
jingħaqdu bejniethom
u jircevuha kif jixraq.
Ammen.