Videos

VIDEOS TA’ INTERESS DWAR OMMNA MARIJA

Dawn li ġejjin huma taħdidiet tajbin ħafna bil-Malti minn Fr Hayden Williams OFM Cap dwar San Alwiġi De Montford u t-Trattat tiegħu ‘Id-Devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija’, li dwaru għandna f’dan is-sit. Din Playlist bi 18-il taħdita li jsegwu.

Dawn huma Playlists oħra tajbin dwar ilMadonna: